About (svenska)

WayWithWords mål är att hjälpa människor att använda språk på ett mer effektivt sätt. Vi gör detta dels med “vanliga” språkkurser, självklart skräddarsydda till våra klienters behov, och dels med specialistkurser som möjliggör en effektivisering av hur vi kommunicerar med varannan.

earth_stars

Detta fascinerande och stora område är grunden till alla mänskliga förhållanden. Logotypen skall spegla hur olika världar möts genom språket. Det är detta jag brinner för i livet och du kan läsa mer om mig, Angus Hawkins under “Angus”.

Sedan 2001 har vi tillhandahållit språkkurser av hög kvalitet till många företag i Göteborg, Borås, Trollhättan området. För att veta mera titta på “Om oss” och “Kurser”

Det är också genom språket som vi förstår och utvecklar oss själva. I samarbete med Teamwork, London och Intergrate, Bury använder vi oss av Birkman testet för att hjälpa våra kunder att bättre förstå sina team medlemmar eller nyanställda. Om igen genom språket hjälper WayWithWords till att skapa bättre relationer för att göra bättre business. Se under “Personlig utveckling”.

Tredje steget i WayWithWords väg till bättre kommunikation är genom “Biografiarbete”, en djupgående metod för att åstadkomma självutveckling. Med denna metod kan kunder ta tag i djupa personliga frågor som påverkar karriären. Deltagare beskriver det som “lika personligt” som hos en psykolog samt “praktiskt” som en bra kurs i kompetensutveckling. Läs mer om detta under “Personlig utveckling – Biografiarbete”

Way With Words är ett ungt och innovativt kompetensutbildningsföretag som huvudsakligen jobbar inom området språkutbildning men även med andra komptensutvecklingsområden (se kurser). Ett nära samarbete med kunderna och förmågan att vara kreativ och initiativtagande har lett till nöjda kunder som fortsätter att anlita oss.

Way With Words är baserat i Alingsås kommun med kunder i bl a Alingsås, Vårgårda och Göteborg. Genom låga omkostnader kan vi hålla priserna nere men tillhandahålla hög kvalité på kurserna jämförbar med de större språkkonsulterna i Göterborgsområdet.

Way With Words grundtanke är att utbilda med engagemang. Det innebär att vi utvecklar kurser som engagerar deltagare genom att ta hänsyn till individuella behov och intressen och som även har en praktisk användning på jobbet, vilket är syftet med utbildning. Det är den kombinationen som gör våra kurser så lärorika och populära. Hos oss får du mer än ett företag som säljer och administrerar kurser, du får en engagerad konsult som personligen är involverad i hela processen från genomgång av företagetsbehov till genomförande och uppföljning av kurser.

Grundtanken att utbilda med engagemang kommer från en djupare pedagogiskt förståelse för människors lärande. Vi tror att bra lärare är nyckeln till bra utbildning. Därför är det mycket vikitigt för oss att våra konsulter har en pedagogisk utbildning och förstår lärandets process likaväl som goda språkkunskaper.

Angus Hawkins är Way With Words grundare och huvudkonsult men har också tillgång till ett nätverk av kompetenta konsulter. Det innebär att vare sig man behöver undervisning, översättning, språkgranskning, språktestning eller kompetensutveckling inom kommunikationsområdet så har vi passande konsulter.

 

earth_stars