Profiling: The Birkman Method

The Birkman Method®
www.birkman.com

Du jobbar som utbildningschef och gör ditt bästa för att hitta en bra ledarskapskurs. Dina ledare kommer tillbacka från kursen är nöjda och känner sig jättemotiverade i 2 kanske 3 veckor och sedan återgår allt till det gamla vanliga. Känner du igen denna ”honeymoon period”? Vad kan man göra för att få ihållande effekt från tiden och de stora pengarna som man investerar i ledarskapskurser

Way With Words jobbar med coaching för ledare. Vi använder “The Birkman Method®” , ett psykometriskt test som över 2 miljoner människor har haft hjälp av för att utveckla sig i sina professionella liv.

Självkännedom är nyckelordet i den här processen eftersom det är förutsättningen för självutveckling. Därför, förutom Birkman, använder vi oss av 360° feedback för att komplettera informationen från Birkman testet för att hjälpa deltagaren att identifera sina styrkor och vad som behövs tas tag i.

Populariteten av Birkman beror på en utförlighet som andrar tester har svårt att matcha. Birkman ger dig på HR avdelningen mycket värdefull information om dina blivande eller nuvarande ledare.

  • Ett analytisk instrument som ger både multi-level beskrivande och förutsägande data

  • Ett integrerat system som kombinerar beteende, motivation, intresse och yrkesinformation

  • En fyrdimensionell utvärdering av individens vanliga beteende, behov, stress beteende och deras omsesidiga förhållande

  • Beskrivande och föreskrivande information som kan användas för att utveckla kompetenser när man står inför utmanande situationer.

Psykometriska tester är ingenting nytt men det blir spännande när man kopplar ihop resultatet med en coach. När ledaren har kontakt med en coach över en längre tidsperiod får man den ihållande effekt alla är ute efter. Det tar tid och insyn för att hjälpa människor övervinna sig själva. Men när man lyckas blir effekten omvälvande.

Visste du till exempel att bland alla de olika och komplicerade faktorer som avgör hur framgångsrikt ett företag är, utgör det emotionella klimatet mellan 20-30% av totalen och detta klimat bestämms till 50-70% av ledaren. Forskning av ledande företagsvetare visar att de ledare som presterar bäst ekonomiskt har högre än vanlig EQ kompetenser, dvs;

  • self-awareness (självkännedom)

  • self-management (självdisiplin)

  • social-awareness (socialt medvetande)

  • relationship-management (vårdande av relationer)

En coach kan ta upp sådana frågor och vara stödet som behövs medan ledaren utvecklar nya kompetenser.

Om du vill veta mera kommer jag gärna på ett förutsättningslöst möte för att presentera idéerna och användningsmöjligheter på ditt företag. För mer information gå in på www.birkman.com

Angus Hawkins